BIanalytics

Business Intelligence Analytics

Month: March 2019

Casino

Chính sách và các quy định đầu tư Casino: Lựa chọn nào cho Việt Nam

Kinh doanh casino ở Việt Nam hiện vẫn dừng ở dạng thí điểm, phục vụ cho người nước ngoài. Từ năm 1992 và cho đến nay đã có 7 dự án kinh doanh casino với qui mô nhỏ được cấp phép hoạt động kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài (trước […]