BIanalytics

Business Intelligence Analytics

Category: Đầu tư

Retailers

Ngành bán lẻ rơi vào tay các tập đoàn ngoại sau 2020?

Nếu không có những thay đổi đột phá nào, nhiều khả năng các tập đoàn ngoại sẽ chiếm lĩnh thị phần ngành bán lẻ hiện đại ở Việt Nam sau năm 2020. Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Quá trình này đem đến cho Việt Nam […]

car industry

Công nghiệp ô tô dò đá chưa qua được sông

Đã 10 năm trôi qua kể từ khi Thủ tướng chính phủ ký Quyết định số 177/2004/QĐ-TTg ngày 5/10/2004 phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020. Chúng ta đang tiến gần hơn tới mốc dỡ bỏ hoàn toàn thuế quan đối […]