BIanalytics

Business Intelligence Analytics

Tag: Tài chính

Debt

Khởi động xử lý nợ xấu

Với sự hình thành và đi vào hoạt động gần đây của Công ty Quản lý và Khai thác tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), VAMC được kỳ vọng sẽ là nhân tố then chốtgiải quyết vấn đề nợ xấu mang tính hệ thống trong nền kinh tế.