BIanalytics

Business Intelligence Analytics

Tag: thuế thu nhập doanh nghiệp

Tax Evasion

Trốn và tránh thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam

Kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới với việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2007 và hàng loạt các hiệp định tự do thương mại thế hệ hệ mới. Theo đó, hiện tượng trốn tránh thuế thu nhập doanh nghiệp diễn ra ngày càng phổ biến, nhất là đối với các doanh nghiệp FDI.